+358 (0) 500 401351 ville.ranta@trafore.fi

§ Tietoturvaseloste

Trafore Oy § Tietoturvaseloste

§ Tietoturvaseloste

Posted By Lucia Nazzaro

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Laatimispäivä
23.3.2018

 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi
Trafore Oy
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi
Ville  H.S Ranta
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 500 401351
3

Rekisterin nimi

Exim verkkotietopalvelu
4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Taksiyrittäjien tietotyökalu

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Yrityksen perustiedot

Yrityksen henkilökunnan perustiedot sekä palkkatiedot

Yrityksen kuljettajien sekä kuljettajina toimiven alihankkijoiden henkilö- ja palkkatiedot

Yrityksen asiakkaiden yhteys- ja laskutustiedot

Yrityksen kuljetusvälineiden tunniste- ja tapahtumatiedot

i

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Taksimittarivalmistajien laitteet ja palvelimet

 

 


REKISTERISELOSTE                                  2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tietoja ei luovuteta
8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

Tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei tehdä
9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineistoa ei käsitellä manuaalisesti rekisterinpitäjällä. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä tulosteita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
SSL sertifikaatein

Kryptatut varmuuskopiot

10

Tarkastus-

oikeus

Asiakkaalla on tarkastusoikeus oman yrityksen tietoihin rekisterissä. Tarkastuspyynnöt voidaan pyytää tehtäväksi aikaisintaan 14. päivän päästä pyynnön vastaanottokuittauksesta. Pyynnön voi jättää sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen ville.ranta@trafore.fi

 

11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

 

Asiakkaalla on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Oikauspyynnöt voidaan pyytää tehtäväksi aikaisintaan 14. päivän päästä pyynnön vastaanottokuittauksesta. Pyynnön voi jättää sähköpostilla sähköpostiosoitteeseen ville.ranta@trafore.fi
12

Muut henkilö-

tietojen käsit-

telyyn liitty-

vät oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellot voidaan kirjata järjestelmään asiakkaan toimesta ja ne tulevat voimaan heti.