+358 (0) 500 401351 ville.ranta@trafore.fi

§ Rekisteriseloste

Trafore Oy § Rekisteriseloste

§ Rekisteriseloste

Posted By Lucia Nazzaro

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
23.03.2018

 

 

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Taksamittarivalmistajien laitteet ja palvelimet tuottavat järjestelmään tietoa autojen tapahtumista.

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi
Trafore Oy
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780 Helsinki, Katuosoite Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 500 401351
2

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Ville H.S. Ranta
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 500 401 351
3

Rekisterin nimi

Exim verkkotietopalvelu
4

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

 

Taksiyrittäjien tietotyökalu. Asiakkaalla on mahdollisuus hoitaa kuljettajiensa palkanmaksuun ja ajoseurantaan liittyvät toimet ja raportit. Myös asiakkaan tekemät laskut ja kommunikointi kuljettajien kanssa töihin liittyvistä asioista kuuluvat toiminteisiin.

 

5

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen perustiedot

Yrityksen henkilökunnan perustiedot sekä palkkatiedot
Yrityksen kuljettajien sekä kuljettajina toimiven alihankkijoiden henkilö- ja palkkatiedot
Yrityksen asiakkaiden yhteys- ja laskutustiedot
Yrityksen kuljetusvälineiden tunniste- ja tapahtumatiedot

7

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
Tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei tehdä
9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineistoa ei käsitellä manuaalisesti rekisterinpitäjällä. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä tulosteita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
SSL sertifikaatein