+358 (0) 500 401351 ville.ranta@trafore.fi

§ Rekisteriseloste

Trafore Oy § Rekisteriseloste

§ Rekisteriseloste

Posted By Lucia Nazzaro

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä
23.03.2018

 

 

1a

Rekisterinpitäjä

Nimi
Trafore Oy
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 500 401351
2

Yhteyshenkilö rekisteriä
koskevissa asioissa

Nimi
Ville H.S. Ranta
Osoite
Jokipolku 41 A, 00780 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
+358 500 401351
3

Rekisterin nimi

Exim verkkotietopalvelu
4

Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus

 

Taksiyrittäjien tietotyökalu. Asiakkaalla on mahdollisuus hoitaa kuljettajiensa palkanmaksuun ja ajoseurantaan liittyvät toimet ja raportit. Myös asiakkaan tekemät laskut ja kommunikointi kuljettajien kanssa töihin liittyvistä asioista kuuluvat toiminteisiin.

 

5

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen perustiedot

Yrityksen henkilökunnan perustiedot sekä palkkatiedot
Yrityksen kuljettajien sekä kuljettajina toimiven alihankkijoiden henkilö- ja palkkatiedot
Yrityksen asiakkaiden yhteys- ja laskutustiedot
Yrityksen kuljetusvälineiden tunniste- ja tapahtumatiedot

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Taksamittarivalmistajien laitteet ja palvelimet tuottavat järjestelmään tietoa autojen tapahtumista.
7

Tietojen säännönmukaiset
luovutukset

Tietoja ei luovuteta
8
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle
 
Tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ei tehdä
9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Aineistoa ei käsitellä manuaalisesti rekisterinpitäjällä. Asiakkailla on mahdollisuus tehdä tulosteita.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
SSL sertifikaatein